گوشت قرمز را 24 ساعت پس از نگهداري در يخچال مصرف کنيد

خبرگزاري آريا - مدير کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي سازمان دامپزشکي با توصيه بر نگهداري 24 ساعت گوشت قرمز در يخچال قبل مصرف گفت: چوپانان، قصابان، دامداران، کارگران کشتارگاه هاي دام، کشتارکنندگان غير مجاز دام و پرستاران جمعيت عمده در معرض بيماري تب کريمه کنگو هستند.