توسعه آزادراهی کشور در گرو حضور بخش خصوصی/‌ خلاء مشوق‌ و تضامین ‌دولت برای جذب سرمایه‌گذار

توسعه زیرساخت‌های عمرانی نظیر آزادراه پرهزینه است و با اعتبارات محدود عمرانی، امکان اجرای چنین پروژه‌های پرهزینه‌ای نیست؛ چاره‌کار فقط حضور بخش خصوصی واقعی است اما بخش خصوصی هم برای سرمایه‌گذاری نیازمند تضامین لازم و مشوق مناسب است تا با اطمینان سرمایه‌گذاری کند.