گزارش تصويری «موسيقی ما» از کنسرت گروه موسيقی آقای سماع

گروه سماع در تالار رودکی روی صحنه رفت موسيقي ما - گروه موسيقي آقای سماع آثار اميرحسين حسنی ‌ نيا را 15 و 16 مردادماه در دو سانس طی ساعت‌های 18 و 21 در تالار رودكی روی صحنه برد. در اين كنسرت كه با همراهی سماع قونيه و مراكش اجرا می ‌ شود قطعات شب، چرخان، مراقبه، روياها نزديك ‌ اند، گوش هوش، پياده دويدن، سماع، اعماق، برای دخترم و پس از مدت ‌ ها اجرا شد...